Paulaharju Samuli

Etnografia, jako nauka nie jest dyscypliną znaną i rozwijana tylko w Polsce. Właściwie każdy kraj ma swoich etnografów, którzy zajmują się na co dzień badaniem kultur ludowych. Dzięki nim każdy kraj staje się wewnętrznie bogatszy. O etnografach tych należy mówić, ponieważ dzięki ich pracy dorobek kulturowy ludności całego świata nie ulega zaprzepaszczeniu. Jeśli chodzi o [...]

Kociewie

Jeśli ktoś ma okazje wybrać się w Bory tucholskie, koniecznie powinien odwiedzić Kociewie. Jest to region o charakterze etnicznym oraz kulturowym. Ci, którzy zamieszkują ten region posługują się własną gwarą. Okazuje się, że nie tylko górale, ślązacy czy kaszubi maja swój własny tradycyjny język. Jeśli mówimy o Kociewie, to musimy powiedzieć także, że jest to [...]

Region etnograficzny

Kiedy mówimy o etnografii i podmiocie jej badań, jako nauki, musimy powiedzieć także, iż w dużej mierze wpływ na rozwój etnografii Malo wyodrębnienie regionów stenograficznych. Nie łatwo opisuje się pewne zjawiska, dopóki nie są one ujęte w pewne ramy. Takim ujęciem stało się właśnie wyznaczenie regionów etnograficznych. Są one, mówiąc najprościej, wyznaczonymi miejscami w przestrzeni. [...]

Badania nad Bałtami

Etnografowie, prowadząc swoje badania nad grupami etnicznymi, starają się przybliżyć Polakom także etnografie ich ojczyzny na przestrzeni wieków. Wiadomo jest, że pomimo zupełnie innych warunków komunikacyjnych na przestrzeni wieków ruch ludności był niezwykle dynamiczny. Ludy przemieszczały się, osiadały na nowych terytoriach. Tak też robili Bałtowie. Wpływ ich kultury jest nadal obecny w grupach etnicznych zamieszkujących [...]

Zagroda wsi pszczyńskiej

Zagroda wsi pszczyńskiej

Każdy region Polski ma swoją specyficzną historie. Na każdym mieszkali ludzie i tam tworzyli społeczność lokalną. Jej specyfika wynikała nie tylko z położenia geograficznego, ale także wspólnego języka, wytworów kulturowych, które w każdym regionie są inne. Własny dorobek kulturowy ma także region pszczyński. Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z nim i odnaleźć korzenie kulturowe, ma [...]

« Previous Entries